Jakie firmy wygrywają najczęściej przetargi na sprzątanie?

Każdy samorząd musi podjąć bardzo wiele decyzji związanych tylko z rozwojem i rozbudowa infrastruktury gminnej ale także dotyczące utrzymania samego aparatu urzędniczego. Nie inaczej ma się oczywiście kwestia zatrudnienia firmy do sprzątania miejskich zabudowań i otrzymywanych przez miasto czy gmina nieruchomości. Dotyczy to nie tylko szkół, żłobków i przedszkoli ale także i innych nieruchomości utrzymywanych z budżetu gminy.

W jaki sposób wyłonić firmę sprzątającą?

Oczywiście to na jaką firmę zdecydujemy się aby zapewnić naszym urzędnikom czyste i wysprzątane środowisko pracy nie jest wyłącznie kwestią osobistych preferencji burmistrza c

zy miejskich radnych. Sposób i tryb wyłaniania firmy obsługującej zabudowania i infrastrukturę gminną określone jest różnego rodzaju ustawami i regulacjami prawnymi. Wszystkie przetargi na sprzątanie od Press Info powinny być wyraźnie i czytelnie opublikowane i oznaczone w biuletynie informacji publicznej oraz w czytelny sposób podane do wiadomości wszystkich mieszkańców gminy.

Oczywiście zawsze staramy się dążyć do jak największej transparentności i jawności wszystkich podejmowanych przez aparat urzędniczy czy samorządowy decyzji. Nie inaczej wyglądają organizowane na terenie wielu polskich gmin przetargi na sprzątanie, które mają za zadanie wyłonić firmę, która będzie utrzymywała czystość w gminnych w zabudowaniach. Oczywiście dotyczy to nie tylko różnego rodzaju urzędów regulujących codzienną pracę gminy ale także i placówek oświatowych czy zdrowotnych.

W takiej sytuacji zawsze powinniśmy rozważyć różnego rodzaju oferty i wyłonić w przetargu wykonawcę, który nie tylko będzie w stanie zaoferować najniższą cenę ale będzie również w stanie zrealizować wszystkie swoje obietnice. Często bowiem zdarza się, że w poszukiwaniu najtańszej oferty wybierana jest firma, która nie jest później w stanie wywiązać się ze wszystkich zobowiązań co odbija się oczywiście na wszystkich mieszkańcach gminy.

 

Autor zdjęcia: wuestenigel